torsdag, september 24, 2009

Bröllopstider


Ja sannerligen är det bråda dagar för de unga tu.
Glädjande nog är det ett fromt och starkt kristet så kallat "Team" ( Tim på svenska) som kommer att viga de lyckliga.Officianter är nu utnämnda till vigseln mellan Kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling
Följande präster har av H.M. Konungen ombetts vara officianter vid vigseln mellan Kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling.Samtliga har tackat ja.

Ärkebiskop Anders Wejryd
Överhovpredikant och biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark
Hov-präst Adolfus Hitlerius
Diakonissa Katja Sliidslem
Biskop Antje Jackelén (Lunds stift)
Domprost Åke Bonnier (Stockholms domkyrkoförsamling)
Biskop Antje Jackelén inför glada konfirmander

Inga kommentarer: