måndag, augusti 14, 2006

helt rätt Nylander!!

Varför klagar folk på Sven Nylander. Man borde naturligtvis berömma honom istället. Att vara så hängiven anti-drog arbetet så att man t.o.m är beredd att använda droger är imponerande.

Att Sven av några andra skäl än rent utbildningsmässiga skulle prova droger är helt uteslutet.

Självfallet är det så att för att på ett trovärdigt sett kunna prata mot droger så måste man ha erfarenhet. Svens imponerande dryckesvanor har naturligtvis samma orsaker.

Att han förnekar medvetet intag visar bara på hans blygsamma personlighet.

Käre Sven med tanke på hur engagerad du är så hoppas jag bara att du inte föreläser om alltför många tunga droger.

Heja Sven!!

MGH

Ante Huga