måndag, februari 25, 2008

Brister i hemspråksundervisningen-BRA!!!!

Egentligen är ju rubriken felaktig. Det är inte alls bra med brister i hemspråksundervisning,den borde inte finnas över huvud taget!.

Är man invandrare så är en av de allra viktigaste, om inte den viktigaste, åtgärderna som man kan göra för att kunna fungera i det nya samhället,att lära sig språket.
Man bör lägga ner all kraft på detta.

Om nu invandrare och /eller deras barn av någon anledning tycker att det är viktigt att prata/behärska sitt modersmål, så kan dom öva på sin fritid, med släkt och vänner,gå på kvällskurser etc.

Problemet för invandrare och för deras möjlighet att verka och integreras i samhället är definitivt inte orasakat av brister i hemspråksundervisningen.

En av de största problemen är dock den usla svenska som en hel del invandrare pratar,även efter ett flertal år.

Det är ingen rättighet att lära sig svenska och att verka i samhället . Det är en förbannad skyldighet!!!.
Därmed inte sagt att inte samhället ska hjälpa invandrare,tvärtom. Alla möjliga resurser skall sättas in för att de så snabbt som möjligt skall klara av språket och annat så fort det bara är möjligt.

Allt skitsnack om att man måste behärska modersmålet för att kunna lära sig svenska är bara , just det-skitsnack.

Aslutningsvis: Hjälp invandrare att lära sig svenska. Lägg ner hemspråksundervisningen.

Den invandrare som inte klarar av att lära sig kommunicerbar svenska på ex. 2 år är enbart lat och ointressarad-inget annat.

MGH