tisdag, januari 10, 2006

Hur j---a sjuk är du?!

Vi bor i ett land som i jämförelse med många andra har mycket ren luft och gott om rent vatten.
Vår barnadödlighet är mycket låg. Sjukvården är, trots allt tillgänglig för de allra flesta. Bristsjukdomar är i stort sett okända i Sverige. Vår medellivslängd är bland världens högsta.

Vår sammanlagda arbetstid är definitivt inte högre än de flesta andra länders. Allt är med andra ord bäddad för att det svenska folket skall vara friskt, men icke!

Vi är sjuka som fan. Inte nog med att vi är förtidspensionerade och långtidssjukskrivna mer än de flesta. Vi har och är världsledande inom ämnet "diffusa nya åkommor". oral galvanism, utbrändhet, whip-lash, elallergi m.m. Jag säger inte att ingen kan ha dessa sjukdomar. Jag säger bara att det är märkligt att vi faktiskt är världsledande . Ett exempel: Svensken har och har under lång tid haft troligen en tandstatus som knappt någon annan befolkning. Vi har med andra ord haft betydligt färre fyllningar i våra munnar än de flesta andra. Likt förbannat har vi haft överlägset flest galvanister i världen( ev. kan norrmännen konkurrera.)

Vi är för att summera detta; friskast men sjukast.
Ack det är synd om svenskarna som av naturen skapats så klena och skröppliga.

Inga kommentarer: